In de eerste plaats wil de Æ-Vereniging cursussen, dag(deel)-programma’s en presentaties over de achtergronden en praktijk van de Associatieve Economie verzorgen, waarbij aspecten van de werkwijze van de winkel De Blauwe Bloem als praktische illustratie dienst doen. Daartoe worden contacten gelegd met personen, verenigingen, scholen etc. die  belangstelling hebben voor een vernieuwde visie op economie en daar nader kennis mee willen maken. De Æ-Vereniging kan ook logistieke en/of financiële ondersteuning verlenen aan andere personen of organisaties die d.m.v. voordrachten, cursussen, publicaties, exposities e.d. bij willen dragen aan een verdere verspreiding van de grondslagen en praktijk van de Associatieve Economie.


Voor meer informatie over de vereniging zie ook: