Hoe kunt U lid worden van de Vereniging voor Associatieve Economie?

Door via ‘Contact’ in het menu rechts een aanmeldingsberichtje te sturen met vermelding van Uw naam en adres, en tevens een bijdrage van minimaal € 25 over te maken op bankrekening nummer BE90 5230 8023 4132 (BIC: TRIOBEBB) t. n. v. de Æ-Vereniging in Gent.

U ontvangt van ons een bevestiging van Uw lidmaatschap. Uw lidmaatschapsbijdrage kan eventueel ook contant voldaan worden ter gelegenheid van Uw deelname aan één van de activiteiten van de Æ-Vereniging; U ontvangt in dat geval een kwitantie.

Na betaling van Uw bijdrage geldt Uw lidmaatschap voor het lopende kalenderjaar (januari t/m december). Bent U een nieuw lid en is de eerste jaarhelft al verstreken? Dan kunt U ook minimaal € 35 als bijdrage overmaken; Uw lidmaatschap geldt dan tot het einde van het daaropvolgende kalenderjaar.


Voor meer informatie over de vereniging zie ook: