marktWillen we niet allemaal een economie met een duurzaam karakter? Een economie die het milieu respecteert, zuinig met energie en grondstoffen omspringt en geen mensen uitbuit of ‘opgebruikt’?

Ook in academische kringen begint het langzaam door te dringen dat concurrentie niet erg geschikt is om zo’n duurzaam karakter aan de economie te verlenen.

Allerhande maatschappelijke problemen van deze tijd dagen ons uit om een nieuwe denkwijze te vinden waarmee we aan ons economische leven een andere grondslag kunnen geven.


Meer achtergronden: