Beste leden, beste abonnees,

We kijken met veel voldoening terug naar het Sekem-Symposium in Gent op zaterdag 30 september 2017, waaraan ongeveer negentig mensen hebben deelgenomen. Onze gastspreker was Helmy Abouleish die met een schitterende lezing en vragenbeantwoordingen het publiek wist te boeien. Zelfs meer dan boeien; deelnemers hebben ons naderhand verteld dat ze zonder meer door Helmy’s verhaal ontroerd waren.

Het is ook niet niks om in een levendig en doorleefd verhaal te horen hoe uit de droom van één man, dr. Ibrahim Abouleish, de onlangs overleden vader van Helmy, het unieke ontwikkelingsproject Sekem in Egypte is ontstaan en gegroeid. Waar veertig jaar geleden nog alleen waardeloze stukken woestijn waren, zijn die nu omgezet in vruchtbare landbouwgrond en vruchtbaar werkende instituties op cultureel en economisch vlak. Meer dan tweeduizend mensen verrichten zinvol werk in het project, ongeveer zevenhonderd kinderen en jongeren genieten er onderwijs en opleiding, en de bij Sekem horende en in 2012 opgerichte Heliopolis Universiteit heeft al zo’n twaalfhonderd studenten. Bovendien kunnen duizenden mensen uit de omgeving bij Sekem ook terecht voor medische hulpverlening.

Het is er dr. Abouleish vanaf het begin om te doen geweest zoveel mogelijk mensen maximale ontplooiingskansen te bieden én de economische ondernemingen van het project op een associatieve basis vorm te geven. Hoogwaardige levensmiddelen, geneesmiddelen en kleding worden in die economische ondernemingen vervaardigd ter vervulling van de menselijke basisbehoeften. Een deel daarvan wordt in Egypte verkocht, een ander deel vindt zijn weg naar Europa middels distributiebedrijven die de visie van Sekem ondersteunen en waarmee door de jaren heen goede samenwerkingen zijn opgebouwd.

Tijdens het symposium zijn 44 exemplaren van de vernieuwde autobiografie van dr. Ibrahim Abouleish ‘Sekem – Sociaal Ondernemen brengt de Woestijn tot Bloei’ verkocht door de Stichting SekemVrienden. We hebben het symposium kunnen organiseren in samenwerking met deze Nederlandse stichting (die ook Belgische leden telt) en het vormt er meteen de aanleiding toe om in de toekomst het werkterrein over ons hele taalgebied, dus ook in Vlaanderen, uit te breiden.

Ons symposium in Gent was overigens maar één van de onderdelen van een groter geheel: in vier dagen hield Helmy Abouleish voordrachten over Sekem op zeven plaatsen in Duitsland, Benelux en Zwitserland. We konden hem dan ook niet lang bij ons houden; na een kommetje soep en een broodje in De Blauwe Bloem moest hij al snel weer naar de luchthaven van Schiphol om daar het vliegtuig naar Basel te nemen. Zelf hadden we Helmy’s lezing in Schipluiden (bij Delft) twee dagen vóór Gent bijgewoond.

Je kunt in in de nieuwsberichten van de Sekem-webstek het Engels of het Duits over Helmy’s meerdaagse uitstap naar Europa een verslag lezen van de hand van Christine Arlt, die hem begeleidde.
Kijk op: http://www.sekem.com/en/from-old-and-new-friends/
of op: http://www.sekem.com/de/von-alten-und-neuen-freunden/

~

Op maandagavond 06 november 2017 start in Gent onze volgende reeks van drie bijeenkomsten Economie, zó kan het ook! Door omstandigheden begint de reeks met twee weken vertraging en is inschrijven nu nog mogelijk t/m vrijdag 03-11-2017; zie de Agenda rechtsboven.

Deze reeks vormt het eerste deel van de cyclus Een Nieuwe Visie op Economie. Het tweede deel heet Economie helemaal anders! en zal in de komende winter doorgaan.

Beide delen kunnen los van elkaar worden gevolgd en elk deel kan als vervolg op het andere worden gezien. Er is ook geen voorkennis vereist voor het volgen van deze reeksen, alleen ‘gezond boerenverstand’.

Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om deze bijeenkomstenreeks(en) ook in Nederland te organiseren.

~

In november 2017 zullen we op verzoek van scholen in Brugge en Antwerpen weer gastlessen voor laatstejaarsleerlingen (12de klas) verzorgen. Wie hier belangstelling voor heeft of scholen of leraren kent die dat kunnen hebben, kan de folder Lesprogramma’s voor Middelbare Scholen (op papier of als pdf-bestand) opvragen.

~

Van 23 t/m 25 november 2017 zullen twee van onze kerngroepleden in Duitsland en Luxemburg deelnemen aan het congres Assoziatives Wirtschaften im Biohandel. We hopen er nieuwe inspiratie op te doen, gezichtspunten met anderen te kunnen delen, gelijkgzinden te ontmoeten. Overigens is ook Helmy Abouleish op dit congres als gastspreker over Sekem gevraagd.

Luuk Humblet