Wat zijn associaties?

Economische associaties zijn overlegplatformen waar de consumenten, handelaren en producenten ‘rond de tafel gaan zitten’. Alle betrokken partijen brengen daar hun ervaring in om gezamenlijk vast te stellen wat er werkelijk aan producten nodig is.
Op basis daarvan kunnen vervolgens zinvolle en doelmatige afspraken gemaakt worden over:

keukentafel

  • welke en hoeveel producten er gemaakt, verhandeld en afgenomen zullen worden;
  • welke kwaliteit die producten zullen hebben,
  • welke prijzen ze zullen hebben,
  • hoe de leverings- en afnamevoorwaarden zullen zijn,
  • hoe het transport best georganiseerd kan worden, enzovoort.

Het is dus voor de associatieve economie typerend dat aan de klanten een actieve rol wordt toebedeeld; ook zij kunnen zich dan voor het geheel medeverantwoordelijk voelen.

Wat levert dit associatieve overleg dan op?

  • overlegeen aanzienlijke vermindering van het ondernemersrisico en daarmee van de kans op  faillissementen,
  • kostenverlaging door een meer efficiënte aanpak van productie en distributie,
  • een verantwoord inzetten van de beschikbare productiemiddelen (grondstoffen, energie, arbeid en kapitaal),
  • een volwaardig arbeidsmotief voor wie in het economische leven werkzaam is, namelijk het werken voor de concrete, uitgesproken behoefte van de medemensen,
  • een beheerste geldorde die als hulpmiddel in dienst staat van wat de betrokken mensen met elkaar willen realiseren in plaats van als machtsmiddel schade te berokkenen.

Kortom, het associatieve principe leidt ons naar een nieuwe, eigentijdse vorm van economie die de voordelen van het kapitalisme behoudt en er de nadelen van vermijdt.

Dat klinkt als een utopie…

Maar dat is het niet, want associatieve economie wordt hier en daar al met succes in praktijk gebracht. Het direct op grote schaal willen toepassen van de associatieve economie zou in onze huidige samenleving echter op grote problemen stuiten.

Het gaat immers om een nogal ingrijpende omslag in ons economische denken en handelen en dat vraagt om een stapsgewijze voorbereiding. Daartoe zullen in eerste instantie (kleine) groepen mensen die daar bewust voor kiezen, in experimentele structuren met elkaar kunnen gaan oefenen om te onderzoeken welke praktische resultaten dat oplevert.

bloemis al sinds 1988 een proefcentrum voor associatieve economie. Het is een winkel in Gent, waar vooral levensmiddelen van biologisch(-dynamisch)e kwaliteit verkocht worden.

Kijk voor meer informatie op www.De-Blauwe-Bloem.org.


Meer achtergronden: