marktIn de volgende stukjes willen wij U een algemeen beeld geven van wat associatieve economie inhoudt.

De principes daarvan zijn helemaal niet moeilijk te vatten en appelleren slechts aan het gezonde menselijke verstand en gevoel; er is geen specifieke voorkennis voor nodig.

Economische_Cursus_SteinerWie echter meteen in het diepe wil duiken, kan de cursus doornemen die Rudolf Steiner in de zomer van 1922 heeft gehouden voor economiestudenten. Dit basiswerk is bij Uitgeverij Nearchus in een nieuwe Nederlandse vertaling verschenen onder de titel ‘Economie – de Wereld als één Economie’. (ISBN: 978-94-92326-03-4)


Meer achtergronden: