… op deze geheel vernieuwde webstek van de Vereniging voor Associatieve Economie!

Onze vereniging wil U de gelegenheid bieden om nader kennis te maken met een nieuwe vorm van economie.

De associatieve economie is een zinvolle en noodzakelijke metamorfose van de kapitalistische vrijemarkteconomie. Het is een volwaardig alternatief dat tegemoet komt aan de eisen van de tegenwoordige tijd.

De grondslagen ervan zijn als het ware afgelezen aan de moderne mens die zich bewust tot vrijheid en verantwoordelijkheid wil ontwikkelen, welke positie zij of hij in de samenleving ook inneemt.


Nieuwe webstek

De Æ-Vereniging heeft een nieuwe webstek! Na acht jaar waren we aan een jongere en uitgebreidere versie toe, die bovendien meer mogelijkheden biedt. Zo kunnen bezoekers nu meteen op de Agenda kijken welke activiteiten we in de komende tijd gaan … Lees verder →


Feest Æ-Vereniging 10 Jaar!

Onze vereniging bestaat tien jaar dat hebben we uitgebreid gevierd op onze jaarlijkse Ledendag op 28 mei 2016! Met plezier kijken we terug op deze goed gevulde, feestelijke dag. Reden om feest te vieren was er inderdaad genoeg. Want de … Lees verder →


Rondleidingen in Zutphen

In het voorjaar van 2015 ontvingen we van de Estafette Academie in Geldermalsen de vraag of we een bijdrage konden leveren aan een dagdeelcursus. Het ging om een stadsrondleiding door Zutphen met als thema: ‘De ontwikkeling van handel en economie … Lees verder →