Een Dagprogramma Associatieve Economie kost in 2019 € 345.00 voor groepen van maximaal twintig deelnemers.

Een Dagdeelprogramma Associatieve Economie omvat alleen het middaggedeelte van een volledig dagprogramma. Het kan ’s middags of ’s avonds verzorgd worden en kost in 2019 € 190.00 voor groepen van maximaal twintig deelnemers.

U kunt Uw dag(deel)programma  reserveren bij:

De Vereniging voor Associatieve Economie
Lange Steenstraat 52 BE-9000 GENT
T
elefoon & telefax: +32-9-2330574
e-post: info@AE-Vereniging.org

met opgave van het aantal deelnemers, het gewenste programma (hele dag of dagdeel), datum en tijd, en eventueel specifieke accenten die U graag aan het programma gegeven Unknownwilt zien.

De aanmeldingstermijn bedraagt minimaal drie weken. U ontvangt van ons een bevestiging met het overzicht van Uw dag(deel)programma, evenals een routebeschrijving.


Betaling geschiedt door uiterlijk twee weken vóór de datum van Uw dag(deel)programma het bedrag op bankrekening BE90 5230 8023 4132 (BIC: TRIOBEBB) van de Æ-Vereniging te Gent over te maken met vermelding van de datum, of contant op de dag zelf. U ontvangt dan ook een kwitantie.

Afmelding is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 48 uur vóór de aanvang van het dag(deel)programma; daarna dienen wij de helft van de prijs van het aangevraagde programma in rekening te brengen.

Is het voor U(w groep) niet mogelijk om naar Gent te komen? Geen nood: we kunnen ook op Uw locatie een Dagdeelprogramma Associatieve Economie verzorgen met behulp van een beeldpresentatie.